intro shape
Naar overzicht

Huisvestingsonderzoek woningcorporatie Viveste

Huisvestingsonderzoek Houten

Het project

In verband met aanpassingen in de organisatie en in de manier van werken hebben wij voor Viveste een nieuw inrichtingsconcept ontworpen en de uitvoering hiervan gecoördineerd. In de nieuwe inrichting zijn medewerkers niet meer aan een vaste werkplek gebonden en zijn er meer informele overlegvoorzieningen gecreëerd.