intro shape

Facilitair beheer

Door uw facilitaire beheer uit te besteden aan Beijer Advies kunt u zich ongestoord blijven richten op uw kernactiviteiten, terwijl de facilitaire zaken op rolletjes blijven lopen.

In de huidige snel veranderende economie is flexibiliteit en kostenreductie noodzakelijk om concurrerend te kunnen blijven. Kostenreductie door efficiënter te werken en de overhead te verkleinen en flexibiliteit door open te staan voor veranderingen. Beide aandachtspunten gelden ook voor uw huisvesting. Op de pagina “Over ons” leest u waar wij voor staan of maak een afspraak met Beijer Advies.

Wij beheren alle facilitaire contracten en meldingen die te maken hebben met uw huisvesting (hard services) en alle services (soft services) die u biedt aan uw personeel en/of bewoners. Denkt u hierbij aan schoonmaak, groenvoorzieningen, liftonderhoud e.d. In overleg komen wij tot een weloverwogen samenstelling van facilitaire dienstverleners waarmee wij contact onderhouden en waarvan wij de kwaliteit bewaken voor een reële prijs.

facilitair-beheer

U heeft slechts één vast aanspreekpunt bij Beijer. Deze behartigt uw zaken en neemt verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Hij zal regelmatig bij u op locatie langs komen. Vooraf wordt het gemiddelde aantal uur bepaald, afhankelijk van de omvang van het project. Is uw aanspreekpunt tijdelijk afwezig, dan wordt hij waargenomen door een vaste vervanger. De helpdesk van Beijer Advies is bereikbaar voor klachten, wensen, informatie en storingen.

Wij zijn een onafhankelijk partij en werken uitsluitend met bedrijven die aansluiten bij uw organisatie en servicebehoefte. De contracten worden door ons opgesteld en wij zien erop toe dat afspraken worden nageleefd. Ook de administratieve afhandeling valt onder onze dienstverlening. Met onze integrated facility management (maincontracting) wordt uw organisatie volledig ontzorgd. En dat is een prettige gedachte!