intro shape

Bouwmanagement

Van renovaties tot nieuwbouw, wij hebben de ervaring én de kennis om uw project in de verschillende fases te managen en te begeleiden. Zo bent u verzekerd van een succesvolle afronding van het project, terwijl u zich kan blijven richten op de dagelijkse gang van zaken.

Beslismomenten brengen we voor u in kaart en wij rapporteren regelmatig over de voortgang. Een Beijer projectmanager heeft maar één doel: minimale belasting voor u en de organisatie en maximaal resultaat bij de projectoplevering.

bouwmanagement

Onze projectmanagers leiden u tijdens het proces door verschillende fases:

  • De Initiatieffase is de fase waarin de bouwvraag ontstaat. Wij zorgen dat u aan het einde van deze fase een concrete bouwvraag heeft.
  • De Uitwerkingsfase is de fases waarin de bouwvraag wordt omgezet in een concreet aantal subvragen zoals financiële haalbaarheid, de maatschappelijke (on)gewenstheid en de mogelijkheden voor vergunningen. Deze fase wordt door ons beschreven en afgerond met een Programma van Eisen (PvE).
  • De Ontwerpfase is de fase waarin een architect de opdracht krijgt om een ontwerp af te leveren dat binnen de kaders van het PvE past. Wij zorgen dat er een ontwerp komt dat functioneel en creatief is.
  • De Aanbestedingsfase is de fase waarin bij diverse partijen prijzen worden opgevraagd voor de bouw. In deze fase selecteren wij met u de partijen die de bouw gaan uitvoeren, al dan niet volgens de Europese richtlijnen voor aanbesteding.
  • In de Uitvoeringsfase wordt het project gerealiseerd door diverse partijen (aannemer, installateur, interieurbouwer, schilder etc.). Wij zorgen dat er een duidelijke planning komt, verzorgen de communicatie en zien toe op een goed verloop van het bouwproces.
  • Bij de Opleveringsfase wordt het gebouw door de aannemer overgedragen aan de opdrachtgever (wij vertegenwoordigen u in dit proces). Wij hebben dan eenmalig de gelegenheid het opgeleverde werk te keuren. Indien goedgekeurd wordt het gebouw overgedragen.Na de oplevering neemt de opdrachtgever het gebouw in gebruik en begint de Gebruiksfase. Vanaf de ingebruikneming moet de aannemer binnen een bepaalde termijn de vastgestelde restpunten oplossen. Wij zullen dit gehele proces begeleiden.

De eerste stap voor het maken van succesvolle plannen is een kennismaking met onze organisatie. Wij informeren u graag over onze integrale huisvestingskennis en begeleiden u persoonlijk door elke fase van uw verbouwtraject of nieuwbouwtraject.