intro shape

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De conditie van uw panden heeft directe invloed op de waarde van uw vastgoedportefeuille. Daarom is het verstandig een meerjaren onderhoudsplan te laten maken.

De conditie van uw panden heeft directe invloed op de waarde van uw vastgoedportefeuille. Daarom is het verstandig uw onderhoud te plannen. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) kan u daarbij helpen. Deze geeft u controle op de staat van onderhoud. Op deze manier heeft u inzicht in de jaarlijks te verwachten onderhoudskosten en komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

meerjarenonderhoudsplan

Ook het uitbesteden van onderhoud en herstelwerkzaamheden kunt u neerleggen bij Beijer Advies. Op de pagina “Gebouwenbeheer” leest u wat wij in dat geval voor u kunnen betekenen of maak een afspraak met onze huisvestingsadviseur.

Beijer Advies stelt graag een MJOP voor u op. De eerste stap is een inspectie waarbij de conditie van uw panden in beeld wordt gebracht. Is er sprake van achterstallig onderhoud, dan kunnen wij hiermee rekening houden en krijgen de hieruit voortvloeiende herstelwerkzaamheden prioriteit.

In het MJOP staan de conditie per pand en de periodieke controles en eventuele werkzaamheden, zowel regulier als extra onderhoud, per jaar vermeld. Zo weet u precies wanneer u in welke punten moet investeren om uw vastgoed op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen én te houden.

Onverwachte tegenvallers kunnen een zware druk uitoefenen op uw financiële positie. Een MJOP zorgt voor een stabiele staat van uw huisvesting en brengt tijdig dreigende problemen in kaart. Een degelijk opgestelde MJOP is dan ook geen overbodige luxe en beschermt de waarde van uw vastgoedportefeuille.