Overheid

Wij adviseren u over uw (t)huisvesting, stellen een Programma van Uitgangspunten en Programma van Eisen op en vertalen concepten in inrichtingsplannen. In het vervolgtraject begeleiden wij u van ontwerp naar uitvoering en implementatie en nemen uw medewerkers hierin mee.