intro shape
Naar overzicht

Bouwbegeleiding Ammanplein

Bouwbegeleiding Rotterdam

Het project

Al sinds februari 2014 werken we aan een langlopende adviesopdracht waarbij we de Koninklijke Auris Groep begeleiden bij de nieuwbouw van haar Audiologisch Centrum in Rotterdam. Daarbij zal ook het hoofdkantoor worden gehuisvest. De nieuwbouw dient medio juni 2016 te worden opgeleverd.

Beijer Advies heeft alle relevante informatie over het project verzameld, geordend en vastgelegd in een rapportage voor het bestuur en de directie. Er is een planning, een (ruimtelijk) programma van eisen en een begroting van de stichtingskosten gemaakt, een projectstructuur omschreven en deze informatie aan de rapportage toegevoegd.

Vervolgens hebben we de ingestelde stuurgroep geholpen om tot een gedegen architectenselectie en uiteindelijke keuze te komen. Ook hebben we hen een taakstellend budget aangegeven per m2 bvo. Daarna hebben we diverse presentaties aan de werkgroepen gegeven en een visiedocument “Anders werken” opgesteld als leidraad om tot een goede keuze voor de inrichting en kantoorindeling te komen.

Inmiddels is de eerste paal de grond in gegaan, begeleiden we alle werkgroepen en werken we samen met Ector Hoogstad architecten aan het interieurontwerp.