intro shape
Naar overzicht

Interieur advies voor Vester College

Interieur advies Ede

Het project

Het Vester College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het verzoek aan Beijer Advies was om een nieuw ontwerp te maken voor de centrale ontmoetingsruimte en de praktijkomgeving.

Voor de ontmoetingsruimte was het belangrijk dat deze zou aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen, multifunctioneel gebruikt kon worden en geschikt zou zijn voor het intensieve gebruik van de leeromgeving. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden door een bank te maken die bestaat uit losse delen waardoor deze in verschillende opstellingen te gebruiken is. Voor de scholieren is er een speciale uitgiftebalie gemaakt waar zij hun zelf gemaakte producten kunnen verkopen.

In het praktijklokaal is een gemeenschappelijke instructieopstelling geplaatst met daaromheen diverse belevingshoeken waar werksituaties worden nagebootst. Op deze manier wordt de ruimte optimaal gebruikt en ervaren de leerlingen hoe het is om in de praktijk te werken.