Bedrijfsleven

Wij adviseren u bij het zoeken naar- en het ontwerpen en ontwikkelen van een toekomstgerichte en een dynamische (t) huisvesting. Wij stellen een Programma van Uitgangspunten en Programma van Eisen op en vertalen concepten in inrichtingsplannen. In het vervolgtraject begeleiden wij u van ontwerp naar uitvoering en implementatie en nemen uw medewerkers hierin mee.