Onderwijs

Wij begeleiden onderwijsinstellingen bij uitbreiding, renovatie, nieuwbouw en meerjarenonderhoud van onderwijsgebouwen. Wij begroten, plannen en ontwerpen volgens het credo “slim en doelmatig” en leveren projecten turn-key op waarbij wij anticiperen op de steeds veranderende regelgeving.